เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 796 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ [ 8 มิ.ย. 2564 ]250
142 ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ [ 8 มิ.ย. 2564 ]240
143 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 2 มิ.ย. 2564 ]252
144 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๔ เรื่อง ๗ ข้อแนะนำ...เตรียมตัวไปฉีดวัคซีน [ 1 มิ.ย. 2564 ]258
145 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไร...หลังฉีดวัคซีน [ 1 มิ.ย. 2564 ]252
146 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิบัติตัวอย่างไร...หลังฉีดวัคซีน [ 1 มิ.ย. 2564 ]253
147 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]258
148 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]256
149 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]253
150 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]258
151 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]261
152 เรื่อง ๓RS รักษ์โลก [ 25 พ.ค. 2564 ]256
153 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่องออกกำลังกายอย่างไร..ไม่ให้เสี่ยงโควิด-๑๙ [ 21 พ.ค. 2564 ]259
154 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๔ เรื่องกรมอนามัย แนะ ๖ ท่าบริหาร ให้ปอดแข็งแรง [ 21 พ.ค. 2564 ]262
155 เรื่อง ภาวะโลกร้อนกับขยะ [ 19 พ.ค. 2564 ]270
156 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง รู้-ก่อน-ฉีด..วัคซีนโควิด-๑๙ [ 17 พ.ค. 2564 ]255
157 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง Work From Home อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ [ 17 พ.ค. 2564 ]277
158 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]260
159 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๔ "เรื่อง How to? ทิ้งหน้ากากอนามัย_ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม" [ 13 พ.ค. 2564 ]262
160 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๔ "เรื่อง ๑๑ วิธี ดูแลตัวเองอยู่บ้าน เมื่อติดโควิด-๑๙ ก่อนเข้า รพ." [ 13 พ.ค. 2564 ]261
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40