เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอประกาศแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สามารถดูช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลได้จากไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย