เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 861 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [ 3 มิ.ย. 2566 ]4
2 บ้านแบบไหนเข้าข่าย "ควบคุมอาคาร" [ 30 พ.ค. 2566 ]10
3 สายตรงกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย [ 24 พ.ค. 2566 ]4
4 แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย "ช่วงหน้าฝน" ป้องกัน "โรคไข้เลือดออก [ 22 พ.ค. 2566 ]9
5 ต้อนรับพนักงานเทศบาลรับโอนระหว่างจังหวัด [ 16 พ.ค. 2566 ]18
6 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 10 พ.ค. 2566 ]8
7 โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 5 กิโลเมตร [ 9 พ.ค. 2566 ]5
8 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี [ 2 พ.ค. 2566 ]8
9 แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางและขั้นตอนในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]8
10 ร่วมเป็นพลังต่อต้านการกระทำการทุจริตการเลือกตั้ง ผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด [ 26 เม.ย. 2566 ]5
11 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]4
12 แจ้งกำหนดแผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]9
13 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ [ 7 เม.ย. 2566 ]6
14 ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]6
15 รายงานการวัดค่าฝุ่นละอองประจำวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]7
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 31 มี.ค. 2566 ]14
17 ขอเชิญชวนชาวตำบลชะมาย ร่วมสมัครเป็น [ 30 มี.ค. 2566 ]12
18 รณรงค์ร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง [ 29 มี.ค. 2566 ]12
19 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ 28 มี.ค. 2566 ]9
20 แล้งนี้ร่วมใจกันประหยัดน้ำ [ 27 มี.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44