เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่องลดเลี่ยงฝุ่น PM ๒.๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ชะมายสาร ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่องลดเลี่ยงฝุ่น PM ๒.๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย