เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอ...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 2]
 
  ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและเงินค่าทดแ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 7]
 
  จิตอาสาพัฒนาทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแ...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมื...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 13]
 
  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55