เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงาน...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 2]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง บ้านครู...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 3]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขาตาเล่ง เพื่อวางท่อระบายน้ำพร...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนธันวาคม 2566 [วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 8]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 7]
 
  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ [วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 13]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคล...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 7]