เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  การประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 5]
 
  Day6 ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 4]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ✍️สมัยสาม...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 8]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามสิ...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 6]
 
  Day5 ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 8]
 
  Day4 ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 6]
 
  การประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 7]
 
  Day3 ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 7]
 
  การประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 5]
 
  งานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายใต้กิจก...[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี ...[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 5]