เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 25]
 
  จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดวังหีบ และวัดเขากลาย &#...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 8]
 
   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "น้ำมันนวดสมุนไพรค...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 13]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาดถนน คูระบายน้ำ และงานขุดลอ...[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 11]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่ง[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำท่าน้ำ และเตรียมความพร้อมปร...[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม้ายืนนวดคลายเส้นเ...[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 19]
 
  ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลสู่ตำบลชะมาย [วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 36]
 
  ลงพื้นที่มอบเช็คช่วยเหลือประชาชนกรณีเหตุไฟไหม้[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 46]
 
  ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 35]