เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 7]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือย...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 7]
 
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 11]
 
  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกั...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 26]
 
  คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตามการจัดการศึกษ...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 20]
 
  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งสง ร่วมกับงานพัฒนาชุมช...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 23]
 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 17]
 
  การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 22]
 
  พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันทำความส...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 35]
 
  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 27]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดื...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 25]
 
  การแถลงนโยบายของนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมน...[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32