เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  โครงการอบรมการบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลอ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ป...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 1]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการปลูกต้นกล้าต้นทอ...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 17]
 
  รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกา...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประก...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะข้างทางสาธารณะ[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่สอบสวนโรค สำรวจและกำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ลูก...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 18]
 
  ลงพื้นที่ นำรถตัก JCB และรถหกล้อดั้มดำเนินการปรับส...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45