เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการบริการสาธารณะ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 3]
 
  รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 3]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "แนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนผู...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในซอยบ้านในพรุ[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 6]
 
  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งทลาย (ก...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 13]
 
  เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการสันนิบาตเทศบาล...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 10]
 
  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสงจัดกิจกรรม...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน พื้นที่ห...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ "การป้องกันการทุ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบ...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61