เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 0]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 6]
 
  การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 5]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่ม...[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 4]
 
  ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ระลึกการก่อตั้งสถ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ป...[วันที่ 2024-05-10][ผู้อ่าน 1]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalti...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 8]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 7]
 
  Day7 ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโร...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 9]