เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 21]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยนาคำทวด 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ประจ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขากลาย [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังหีบ [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 21]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเข้...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ภายใต้โครงการจัดการของเสียอัน...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่งและศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 19]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61