เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ตรุษจีน 2567 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เฮง เฮง เฮ...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 14]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 19]
 
  รับมอบถาดหลุมสแตนเลสอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยสำนักง...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่มอบรถเข็น🦽ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/ แผ่นรอง...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 16]
 
  จิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 8]
 
  การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 15]
 
  ส่งมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่หมู่ 1 และ...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 14]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางผิว หมู่...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 9]