เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลสู่บ้านหลังใหม่ เทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 30]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมา...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมต้อนรับพนักงานครูเทศบาลสู่บ้านหลังใหม่ [วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 32]
 
  เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงาน...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 838]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง บ้านครู...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 18]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 25]
 
  ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขาตาเล่ง เพื่อวางท่อระบายน้ำพร...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนธันวาคม 2566 [วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 30]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 19]
 
  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 26]