เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 47]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยนาคำทวด 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ประจ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขากลาย [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังหีบ [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเข้...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ภายใต้โครงการจัดการของเสียอัน...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่งและศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 38]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยา...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สู...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 30]