เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนา...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 7]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย...[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 20]
 
  จิตอาสาประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายเอเชีย...[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 8]
 
  งานแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting หลักสูตรสู...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 6]
 
  ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัต...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมงานประเพณีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับป...[วันที่ 2023-12-31][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ✍️สมัยสาม...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโค...[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 13]
 
  จิตอาสาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและประชาคมต...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 10]