เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัป...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 71]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญต...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 70]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 76]
 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 59]
 
  ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 72]
 
  จัดประชุมพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 59]
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัป...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลช...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 59]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงช...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 58]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45