เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุไฟไห...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 19]
 
  ขอบคุณกลุ่มมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 24]
 
  เดินทางเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไห...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 22]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทรัพย์สินและโครงสร้างอาคา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 25]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 23]
 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nati...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 25]
 
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบการแพทย์ฉุก...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 21]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการบริการสาธารณะ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 44]
 
  รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 31]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "แนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนผู...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 40]