เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขแล...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 12]
 
  จิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาสำนักงานเทศบาล[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 7]
 
  การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลสู่บ้านหลังใหม่ เทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 28]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมา...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 12]
 
  ร่วมต้อนรับพนักงานครูเทศบาลสู่บ้านหลังใหม่ [วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 31]
 
  เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงาน...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 835]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง บ้านครู...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 16]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 21]