เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเ...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในซอยบ้านในพรุ[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 25]
 
  ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งทลาย (ก...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 32]
 
  เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการสันนิบาตเทศบาล...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 29]
 
  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสงจัดกิจกรรม...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน พื้นที่ห...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ "การป้องกันการทุ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 31]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบ...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อพัฒนาและบริการ ประจำปี ...[วันที่ 2023-09-02][ผู้อ่าน 43]
 
  บริจาคสิ่งของในงานประเพณีทิ้งกระจาด เทศกาลสารทจีน ...[วันที่ 2023-09-02][ผู้อ่าน 31]