เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและการบริหารจั...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 73]
 
  ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอ...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 68]
 
  ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ถนน คอสะพาน เสา...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 60]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมกับ ศ...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 67]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 108]
 
  คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีต บริเวณปากท...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 79]
 
  ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลื...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 71]
 
  พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 67]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 89]
 
  ลงพื้นที่ตรวจวัดอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อตรวจรับ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 85]
 
  ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อเตรียมการส...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 135]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45