เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  งานแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting หลักสูตรสู...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัต...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมงานประเพณีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับป...[วันที่ 2023-12-31][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ✍️สมัยสาม...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 17]
 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโค...[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 16]
 
  จิตอาสาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและประชาคมต...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-12-22][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขแล...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 15]
 
  จิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาสำนักงานเทศบาล[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 10]