เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมฝึกอบรม (การทำน้ำมันนวดหญ้าเอ็นยืด)[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 26]
 
  ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบความหนาถนนคอนกรีต[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 33]
 
  ต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลคนใหม่[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 39]
 
  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรว...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพั...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมฝึกอบรม (ทำไม้ดัดเท้า "ตาล ต้าน ตึง)[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 44]
 
   การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 33]