เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 40]
 
  ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมื...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 47]
 
  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 40]
 
  ต้อนรับสมาชิกคนใหม่สู่ครอบครัวของชาวตำบลชะมาย[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบี้ยต้นและจ่ายเงินค่าทดแ...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 41]
 
  เรียนรู้เรื่องการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น [วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ป...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเปิดภาคเร...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 40]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 47]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66