เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 111]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 28]
 
  การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 34]
 
  ดำเนินการทดสอบความหนาถนนคอนกรีต [วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุไฟไห...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 27]
 
  ขอบคุณกลุ่มมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 33]
 
  เดินทางเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไห...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทรัพย์สินและโครงสร้างอาคา...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 34]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 31]
 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nati...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 35]