เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ภายใต้โครงการจัดการของเสียอัน...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่งและศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 56]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยา...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สู...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 39]
 
  ลงพื้นที่สำรวจหาค่าระดับเพื่อถมดินและก่อสร้างสนามฟ...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 43]
 
  พิธีมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อ...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลประกอบการยกร่างเทศบัญญั...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 40]
 
  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวั...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 42]
 
  พิธีเปิดกิจกรรม"KICK OFF รณรงค์การป้องกันและควบคุม...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 66]
 
  การติดตามและทดสอบความหนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 54]
 
  พีธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "วังหีบเกมส์" โรงเรียนวัด...[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวช...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 35]