เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

   การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 56]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 48]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยนาคำทวด 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ประจ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขากลาย [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังหีบ [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 54]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเข้...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 44]