เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน [วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 54]
 
  การสำรวจด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดทำงบประมาณนำเข...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 45]
 
  “กิจกรรมชมรมกันเอง” ประจำเดือนมิถุนายน 2566[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 48]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 65]
 
  จิตอาสาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัด...[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ค...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำ...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 48]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาดด้านโครงสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม พัฒนาจิตท...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอ...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 46]
 
  ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 52]
 
  การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและเงินค่าทดแ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 100]