เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 72]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ณ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 266]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ เก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 76]
 
  ลงพื้นที่นำรถตัก JCB และรถบรรทุก 6 ล้อ ดำเนินการปร...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 72]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานป...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 70]
 
  ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 67]
 
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้สอน หลักสูตรวัยเพ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 70]
 
  ปรับพื้นที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่แปลงการเก...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 67]
 
  ลงพื้นที่ ชี้แนวเขตที่ดินลำเหมืองสาธารณะสายคลองนา ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 51]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาดถนนสาธารณะสายต้นแคร์-วังหี...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 59]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66