เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-25][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 49]
 
  กีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย เนื่องในวันเทศบาล ๒...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 84]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-22][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมเรียนรู้การทำภาชนะใส่ของจากวัสดุเหลือใช้[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 53]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 68]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 71]
 
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ค...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 61]
 
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 58]
 
  ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาคำทวด หม...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 53]