เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมให้คำแนะนำในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)


🥰👨‍⚖️ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 11.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 👉ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมคณะฯ และร่วมรับฟังการให้คำแนะนำในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ แก่นิติกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคดี และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12