เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...

👉

โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ...

👉

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...

👉

 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งด่านชุมชน ๗ วันอัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564