เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) [ 10 มิ.ย. 2564 ]140
2 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]141
3 การดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2564 ]144
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 4 ม.ค. 2564 ]145
5 รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง"ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" [ 21 ธ.ค. 2563 ]142
6 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2563 ]142
7 รายงานสรุปผลการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]146
8 รายงานผลการฝึกอบรม [ 17 พ.ย. 2563 ]143
9 วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล [ 21 ก.ค. 2563 ]142
10 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชะมาย [ 9 ก.ค. 2563 ]143
11 ตำนานเขาตาเล่งตาขุนชิต [ 30 มิ.ย. 2563 ]146
12 รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ [ 25 มี.ค. 2563 ]142
13 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน [ 12 มี.ค. 2563 ]164
14 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2563 ]143
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล [ 5 มี.ค. 2563 ]147
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]144
17 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]142
18 รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2562 ]142
19 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]142
20 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2562 ]141
 
หน้า 1|2|3