เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ     เอกสารประกอบ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย