เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลชะมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เอกสารประกอบ การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย