เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย โดยคณะผู้บริหารจะเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมตามหลักธรรมาภิบาล    เอกสารประกอบ คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย