เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง    เอกสารประกอบ การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย