เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรในหน่วยงาน    เอกสารประกอบ รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย