เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]137
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]214
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]224
4 ระเบียบเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการขอใช้ รถบรรทุกน้ำ รถตัดแต่งต้นไม้ รถบรรทุกหกล้อแบบเทท้าย รถแทรกเตอร์การเกษตรชนิดตักหน้า-ขุดหลัง รถบรรทุกศพ เต็นท์ ถังน้ำ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]187
5 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]279
6 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]271
7 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]258
8 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]334
9 เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2557 [ 4 ต.ค. 2564 ]341
10 เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลชะมายทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2564 ]356