เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบเทศบาลตำบลชะมาย ว่าด้วยการให้บริการประชาชนในการขอใช้ รถบรรทุกน้ำ รถตัดแต่งต้นไม้ รถบรรทุกหกล้อแบบเทท้าย รถแทรกเตอร์การเกษตรชนิดตักหน้า-ขุดหลัง รถบรรทุกศพ เต็นท์ ถังน้ำ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]6
2 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
3 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
4 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]118
5 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 4 ต.ค. 2564 ]134
6 เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2557 [ 4 ต.ค. 2564 ]118
7 เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลชะมายทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2564 ]120