เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองช่าง E-Service
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 4 พ.ย. 2565 ]50
2 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร [ 4 พ.ย. 2565 ]40
3 ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ [ 4 พ.ย. 2565 ]36
4 ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 4 พ.ย. 2565 ]40
5 ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง [ 4 พ.ย. 2565 ]46
6 ขออนุญาตแก้ไขผังเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ [ 4 พ.ย. 2565 ]34
7 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 4 พ.ย. 2565 ]36
8 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 4 พ.ย. 2565 ]40