เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้สูงอายุดีเด่น ตำบลชะมาย [ 13 ก.พ. 2563 ]476
2 การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การจัดการความรู้ที่ได้จากโครงการนวัตกรรม [ 6 ก.พ. 2563 ]454
3 การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ อปท สถาบันการศึกษา เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนวัตกรรม [ 6 ก.พ. 2563 ]428
4 การจัดการความรู้ นวัตกรรมยางยืดดูแลผู้สูงอายุในโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชน โดย Caregiver ดีเด่น 2562 ระดับจังหวัด [ 11 พ.ย. 2562 ]431
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย [ 8 พ.ย. 2562 ]856
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 8 พ.ย. 2562 ]516
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มเครื่องแกง เทศบาลตำบลชะมาย (ชะมายเครื่องแกง) [ 8 พ.ย. 2562 ]1295
8 งานนำเสนอผู้สูงอายุคัดเลือกอปท.ดีเด่น [ 25 ต.ค. 2562 ]434
9 การจัดการความรู้ เรื่อง แอพพลิเคชั่น กินไง วัยเก๋า หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย Cha Mai Elderly Resort: C-MER [ 24 ต.ค. 2562 ]517
10 กิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานต่างๆ [ 22 ต.ค. 2562 ]403
11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย [ 21 ต.ค. 2562 ]451
12 กระบวนการทำหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยความรู้ 5 ด้าน [ 1 ต.ค. 2562 ]412
13 ประวัติวิทยากรประจำรีสอร์ทผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]408
14 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4/2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]418
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]646
16 ปราชญ์ชาวบ้าน [ 14 ส.ค. 2562 ]402
17 โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ [ 31 พ.ค. 2562 ]540
18 การจัดการความรู้นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ [ 15 พ.ย. 2561 ]387
19 การขยายผลจากการดำเนินโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 ต.ค. 2561 ]412
20 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3/2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]456
21 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]358
22 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2/2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]348
23 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.ย. 2560 ]398
24 ถอดบทเรียน โรงเรียน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1/2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]377
25 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]350
26 ประวัติโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2559 ]364