เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]133
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]365
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]384
4 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]358
5 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]400
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]402
7 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]362
8 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]369
9 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]364
10 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]403
11 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]379
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]387
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]357
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]365
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]361
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]374
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]388
18 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]364
19 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]368
20 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]363
 
หน้า 1|2