เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]170
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]267
3 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]243
4 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]264
5 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]273
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]248
7 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]249
8 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]251
9 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]247
10 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]269
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]266
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]250
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]255
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]250
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]261
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]261
17 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]266
18 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]261
19 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]261
20 ข้อบัญญัติงบประมาณ2551 [ 27 พ.ค. 2552 ]260
 
หน้า 1|2