เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย