เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
 
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถาธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย