เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 773 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 29 เม.ย. 2565 ]18
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.33-003 บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ 7,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2565 ]51
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2565 ]45
4 ร่างเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]45
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๓๓-๐๐๓ บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]48
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]42
7 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2565 ]61
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 [ 10 ก.พ. 2565 ]64
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอาคม หมู่ที่ 3 [ 10 ก.พ. 2565 ]64
10 ร่างเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2565 ]86
11 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 [ 25 ม.ค. 2565 ]75
12 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 [ 14 ม.ค. 2565 ]81
13 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายห้วยขัน-หัวทาง (หมู่ที่ 4 ต.ชะมาย - หมู่ที่ 3 ต.ควนกรด) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน [ 27 ธ.ค. 2564 ]87
14 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ย. 2564 ]106
15 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 [ 11 พ.ย. 2564 ]107
16 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 [ 11 พ.ย. 2564 ]115
17 ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]110
18 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอาคม หมู่ที่ 3 [ 27 ต.ค. 2564 ]106
19 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 [ 27 ต.ค. 2564 ]102
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายประดู่ หมู่ที่ 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]115
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39