เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 66]
 
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ค...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 58]
 
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 52]
 
  ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาคำทวด หม...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 48]
 
  ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 42]
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุกับกิจกรรมเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๔/...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 43]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalti...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 104]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์พัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่ง[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมหารือโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 49]