เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  พิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงาน...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ป...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 40]
 
  การบริการทำหมันสุนัขและแมววัดวังหีบ[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 51]
 
  การประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 42]
 
  การประชุมประชาคมตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 74]
 
  พิธีต้อนรับพนักงานเทศบาล(ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ)ที่...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 66]
 
  การซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านไพรบุญ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 34]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 59]
 
  การหารือร่วมกับบริษัทปูนซิเมนไทย ทุ่งสง เพื่อนำขยะ...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการอบรมการบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลอ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 50]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61