เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  #Day4 #ชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยา...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 45]
 
  #Day3 #ชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 44]
 
  📍การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 45]
 
  #Day2 #ชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยา...[วันที่ 2023-08-27][ผู้อ่าน 54]
 
  #ชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน แล...[วันที่ 2023-08-26][ผู้อ่าน 45]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนฯ จำนวน...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เตรี...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อพัฒนาและบริการ ประจำปี ...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 40]
 
  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนัก ถนนทางหลว...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 38]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 50]