เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 47]
 
  ต้อนรับสมาชิกคนใหม่สู่ครอบครัวของชาวตำบลชะมาย[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 69]
 
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบี้ยต้นและจ่ายเงินค่าทดแ...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 47]
 
  เรียนรู้เรื่องการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น [วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ป...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเปิดภาคเร...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 46]
 
  จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 48]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕...[วันที่ 2023-04-29][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 53]