เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
   การประชุมพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเ...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยกาารปล่อ...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 71]
 
  ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความ...[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 59]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างราวกันตก...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 53]
 
  ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphalt...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 51]
 
  ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลชะมายคนใหม่[วันที่ 2023-01-06][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒ...[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง (ต้อนรับปีใหม...[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 57]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาบริเวณโดยรอบตลาดเก...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 68]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66