เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ประจ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขากลาย [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังหีบ [วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 51]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเข้...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 42]
 
  ร่วมส่งมอบขยะอันตราย ภายใต้โครงการจัดการของเสียอัน...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่งและศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 49]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยา...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สู...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่สำรวจหาค่าระดับเพื่อถมดินและก่อสร้างสนามฟ...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 39]
 
  พิธีมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อ...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลประกอบการยกร่างเทศบัญญั...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 35]