เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่/ แผ่นรองซับการขับถ่าย แ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 49]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ✍️ สมัยวิ...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 62]
 
  ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่/ แผ่นรองซับการขับถ่าย แ...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 33]
 
  ร่วมเดินขบวนพิธีอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน งานประเ...[วันที่ 2023-10-29][ผู้อ่าน 49]
 
  ลงพื้นที่สนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีชักพระให้กั...[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 38]
 
  ถึงเวลาแล้วที่"สูงวัยต้องรู้เท่าทันสื่อ" [วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่/ แผ่นรองซับการขับถ่าย แ...[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 35]
 
  ดำเนินการทดสอบความหนาของถนนลาดยาง[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 24]
 
  การซักซ้อมความเข้าใจในระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพ...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 50]
 
  ดำเนินการทดสอบความหนาถนนคอนกรีต[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...[วันที่ 2023-10-23][ผู้อ่าน 40]