เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบปร...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 67]
 
  จัดเตรียมถังขยะที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวตำบ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 62]
 
  จัดทำฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อนำไปซ่อมแซมที่แตกหัก-ชำ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในระหว่างวั...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 64]
 
  ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประเมินคัดเลือกองค...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 61]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในเขตเทสบาลต...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 60]
 
  จัดเตรียมถังขยะที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวตำบ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 61]
 
  ลงพื้นที่รื้อถอนกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน แ...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 90]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 66]
 
  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 108]
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 61]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45