เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขาตาเล่ง เพื่อวางท่อระบายน้ำพร...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนธันวาคม 2566 [วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 26]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่อง...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 15]
 
  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ [วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 27]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคล...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 13]
 
  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 15]
 
  รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 41]
 
  จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดวังหีบ และวัดเขากลาย &#...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 14]
 
   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 19]