เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการการเปลี่ยนแปลงฐาน...[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 12]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 8]
 
  ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตลาดนัดเพื่อคนชุมชน[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 6]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ✍️สมัยสาม...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 5]
 
  เปิดทำการแล้ว ธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการการเปลี่ยนแปลงฐาน...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 5]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการการเปลี่ยนแปลงฐาน...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 10]
 
  การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบป...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ...[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 8]
 
  การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 8]