เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อการกุศล”วังหีบคัพ”ครั...[วันที่ 2023-10-22][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ค...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 42]
 
  เดินทางไปร่วมส่งและแสดงความยินดีในการโอนย้ายพนักงา...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 31]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 30]
 
  ดำเนินการทดสอบความหนาถนนคอนกรีต [วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุไฟไห...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 24]
 
  ขอบคุณกลุ่มมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 29]
 
  เดินทางเข้าเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไห...[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 34]