เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ลงพื้นที่สำรวจหาค่าระดับเพื่อถมดินและก่อสร้างสนามฟ...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 34]
 
  พิธีมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อ...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลประกอบการยกร่างเทศบัญญั...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 29]
 
  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวั...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 29]
 
  พิธีเปิดกิจกรรม"KICK OFF รณรงค์การป้องกันและควบคุม...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 39]
 
  การติดตามและทดสอบความหนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 41]
 
  พีธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "วังหีบเกมส์" โรงเรียนวัด...[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวช...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 27]
 
  การตรวจประเมินเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นที่สำรวจสวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 38]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 57]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66