เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบความหนาถนนคอนกรีต[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 38]
 
  ต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลคนใหม่[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 44]
 
  การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรว...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพั...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมฝึกอบรม (ทำไม้ดัดเท้า "ตาล ต้าน ตึง)[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 64]
 
   การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะม...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 54]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 46]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยนาคำทวด 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 54]