เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 44]
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุกับกิจกรรมเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๔/...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 47]
 
  ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalti...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์พัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่ง[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชุมหารือโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 54]
 
  จิตอาสาประจำสัปดาห์พัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 68]
 
  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 58]
 
  สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำถนนและแก้ไขปัญหาเส้นทางการจ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 566]