เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดื...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 75]
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 74]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ณ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 268]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ เก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 78]
 
  ลงพื้นที่นำรถตัก JCB และรถบรรทุก 6 ล้อ ดำเนินการปร...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 74]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานป...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 72]
 
  ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 69]
 
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้สอน หลักสูตรวัยเพ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 72]
 
  ปรับพื้นที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่แปลงการเก...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 69]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69