เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 107]
 
  จิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบสนามโรงเรียนวัดวังหีบ[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 47]
 
  วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอ...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 58]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวนปากซอยข้างคลินิคชะมาย[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 43]
 
  จิตอาสาพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 61]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมา...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 77]
 
  ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนบริเวนปากซอยข้างคลินิคชะมาย[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 49]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอา...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 62]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 65]