เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


💛💜ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2567 💛💜เวลา 09.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย 💕>>โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมในพิธี เพื่อเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ เพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรครูได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ไว้เป็นที่เคารพสักการะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

#ชะมายรักสถาบัน

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15