เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย


👨‍🍳ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2567 👧👦เวลา 10.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย 👩‍🍳🍛🍝(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย) >>>ซึ่งเป็นการตรวจประเมินครั้งแรกของปีการศึกษา 2567 📍นำโดย นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน), นางกาญจนา ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คณะทำงาน) และนางเกษร หน่าหู ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการติดตามตรวจสอบพร้อมประเมินคุณภาพอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย เพื่อให้อาหารกลางวันของเด็กเล็กในสังกัดมีความเหมาะสมตามหลักโภชนาการ และตรงตามวัยที่ร่างกายที่ต้องการ เพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ความใส่ใจในหลักคุณภาพอาหารเป็นสำคัญ

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15