เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ลงพื้นที่สอบสวนโรค สำรวจและกำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ลูก...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 79]
 
  ลงพื้นที่ นำรถตัก JCB และรถหกล้อดั้มดำเนินการปรับส...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดื...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 85]
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 82]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ณ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 276]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ เก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบ...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 87]
 
  ลงพื้นที่นำรถตัก JCB และรถบรรทุก 6 ล้อ ดำเนินการปร...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานป...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 80]
 
  ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 76]