เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ลงพื้นที่ ตัด เก็บต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ที่หักโค่นล้ม ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 167]
 
  เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 158]
 
  ลงพื้นที่ทาสีขาว-แดง ริมทางเท้าบริเวณจุดทางร่วมทาง...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 279]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 169]
 
  รองนายกเทศมนตรี เข้ารับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้น...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 298]
 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง น...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 205]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการราษฏร์...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 161]
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่มอ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 241]
 
  เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 191]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66