เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 148]
 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 115]
 
  ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้า...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 139]
 
  จัดประชุมพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 111]
 
  รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัป...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 119]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลช...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 124]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงช...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 119]
 
  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงเสาไฟและป...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 129]
 
  เทศบาลตำบลชะมายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้า...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 89]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 105]