เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 131]
 
  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 185]
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 130]
 
  พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานและการบริหารจั...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 146]
 
  ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอ...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 139]
 
  ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ถนน คอสะพาน เสา...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 131]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมกับ ศ...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 124]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 225]
 
  คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีต บริเวณปากท...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 144]
 
  ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลื...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 144]
 
  พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 138]