เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 197]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 171]
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่มอ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 252]
 
  เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 200]
 
  สภาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สม...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์...เราทำค...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 175]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ด...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 214]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคและ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 208]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย เปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 206]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมา...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 240]
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนกุมภาพัน...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 138]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลั่น...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 225]